Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PRALNI FABRIIC

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa m.in.: Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  2. Administratorem danych osobowych w myśl ww. Rozporządzenia jest Fabriic Adam Gacka; ul. Walentego Fojkisa 3/1; 41-712 Ruda Śląska, NIP: 6412211235, zwany dalej "Administratorem".
  3. Administrator dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia techniczne w celu ochrony Państwa danych:
   1. antywirusowe zabezpieczenie komputerów, na których znajdują się dane,
   2. odpowiednie przeszkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
   3. zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem.
 2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH
  1. Dane osobowe użytkowników zbierane przez Administratora, są wykorzystywane w celu kontaktowania się z użytkownikiem oraz innych czynności związanych z aktywnością użytkownika w serwisie pl.
  2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników:
   • w przypadku klientów indywidualnych, korzystających z usługi dowozu:
    1. imię i nazwisko,
    2. adres dostawy,
    3. numer telefonu.
   • w przypadku klientów korzystających z formularza kontaktowego na stronie fabriic.pl(adres e-mail wykorzystujemy wyłącznie w celu odpowiedzi na pytanie):
    1. imię i nazwisko,
    2. nazwa i adres firmy,
    3. adres e-mail,
    4. numer telefonu.
   • w przypadku klientów biznesowych:
    1. imię i nazwisko/nazwa firmy,
    2. adres firmy,
    3. NIP,
    4. adres e-mail,
    5. numer telefonu.
  3. Korzystanie z podstawowych funkcjonalności serwisu internetowego www.fabriic.pl nie wymaga logowania.
  4. Korzystanie z serwisu, zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne.
  5. Administrator przetwarza dane osobowe w celu: realizacji zamówienia usługi, wystawiania faktur i przyjmowania płatności, wysyłania informacji na temat płatności, kontaktu telefonicznego/e-mailowego na podane w formularzu dane w celu marketingu bezpośredniego, bądź w celu odpowiedzi na zadane pytanie, wysyłania informacji marketingowych i handlowych, jeżeli została wyrażona zgoda.
 3. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA
  1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
  3. Zmian tych można dokonać kontaktując się z nami osobiście lub poprzez e-mail: biuro@fabriic.pl.
  4. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z realizacją usług będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, po czym dane podlegające archiwizacji będą przechowywane przez okres 5 lat od obowiązku podatkowego.
  5. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. PLIKI "COOKIES"
  1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są m.in. w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
  4. W ramach serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „analityczne”.
   1. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu opuszczenia serwisu.
   2. Cookies „stałe” są plikami przechowywanymi w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
   3. Cookies „analityczne” umożliwiają lepsze poznanie sposobu interakcji użytkownika w zakresie zawartości serwisu, lepiej zorganizować jego układ; gromadzą informacje o sposobie korzystania z serwisu przez użytkowników, typie strony, z jakiej użytkownik został przekierowany, oraz liczbie odwiedzin i czasie wizyty użytkownika na stronie serwisu. Informacje te nie rejestrują konkretnych danych osobowych użytkownika, lecz służą do opracowania statystyk korzystania z serwisu.
  5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Pralnia Fabriic szanuje prywatność swoich Klientów. Nie udostępniamy Twoich danych osobom trzecim.
  2. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany w przyszłości Polityki Prywatności, może to nastąpić m.in. z powodu zmiany obowiązujących przepisów prawa.